Hej alla medlemmar!
Avdelning Uppsala kallar till årsmöte tisdag 8:e februari mellan klockan 19-20
Mötet kommer att ske digitalt. En länk till ”Microsoft Teams” kommer att skickas till er mail inom en vecka innan mötet (du behöver inte har programmet utan kan delta via din browser).

Har ni motioner eller förslag som behöver tas upp på årsmötet mailar du senast 1:a februari till uppsala@svenskadownforeningen.se

Det har varit ett annorlunda år (igen) men digitalt möte har fördelen att man slipper gå ut i dåligt väder.
Efter formalian är klar (borde gå snabbt) får ni gärna berätta hur ni tycker att vi ska jobba. Idéer och tankar mottages varmt.

God jul och Gott nytt år!
Med vänliga hälsningar,
Monica, Carl-Johan, Hanna & Martina