Under juni månad kommer Svenska Downföreningen att hålla i ett digitalt forum för nyblivna föräldrar till barn med Downs syndrom. Det vänder sig till familjer som har barn i åldern 0-2 år. Det kommer att vara kostnadsfritt och öppet för alla som är medlemmar i Svenska Downföreningen. Syftet är att du ska kunna få råd och tips om hur du kan stötta ditt barn med Downs syndrom i t.ex. utvecklingen av språk och samspel samt att få kontakt med andra familjer.

Olika ämnen kring Downs syndrom och små barn kommer lyftas – innehållet är inte klart ännu, men det kan t.ex. vara TAKK, förskola, stöd från samhället, bemötande i vården, barnets utveckling m.m.

Mer information kommer under våren. Hör gärna av dig och kom med förslag eller önskemål på innehåll!

Kontaktperson är Mickan Lüning på Svenska Downföreningens kansli.

Kontaktinfo: mickan.luning@svenskadownforeningen.se / 072-219 38 99