Svenska Downföreningens årsmöte ägde rum den 27–28 april på Good Morning Hotel i Hägersten. På årsmötet valdes en ny styrelse och styrelseordförande.

Riksstyrelse består nu av:

 • Tord Hermansson, Ordförande
 • Anna Brandström, Vice Ordförande
 • Ida Eliasson, ledamot
 • Daniel Horttana, ledamot
 • Katarina Moen Lindberger, ledamot
 • Anna Ogenstad, ledamot
 • Johanna Sommansson, ny ledamot
 • Daniel Östlund, ny ledamot

Under helgen blev också Johanna Nyberg, ny person i Expertgruppen presenterad. Svenska Downföreningens Expertgrupp består av:

 • Johanna Nyberg
 • Annika Bodin
 • Filip Larsson
 • Rasmus Wallin

Ett varmt tack riktas till alla i föreningen som bidrog till att göra årsmötet så lyckat!

Vi vill också rikta ett extra tack till följande:

 • Avgående ordförande Veronica Magnusson Hallberg för hennes nio år som ordförande i förening.
 • Valberedningen, bestående av Carina Karlsson, Paul Philip Abrigo, Sofia Thole Kling, för deras hängivna arbete med att identifiera och välja ut nya, högst kompetenta styrelseledamöter.
 • Årsmötets ordförande, Bengt Lyngbäck, för att än en gång lett vårt riksårsmöte.
Bilder från Årsmöte & Tvärkontaktshelg 2024
Bilder från Årsmöte & Tvärkontaktshelg 2024
Bilder från Årsmöte & Tvärkontaktshelg 2024
Bilder från Årsmöte & Tvärkontaktshelg 2024