Vi vill gärna gräva lite djupare i materialet från den skolenkät vi gjorde tillsammans med FUB och söker dig som vill hjälpa oss att analysera resultatet.

Uppdraget är arvoderat per timme på sjukpenning-nivå och det rör sig om max 10 timmar, och vi vill helst att det görs under april/maj.

Hör av dig till oss om du tycker detta låter intressant så pratar vi mer om frågeställningar, befintligt material, förväntningar osv!

Kontakta oss på: info@svenskadownforeningen.se