Vart femte år är det val till Europaparlamentet, den enda delen av EU som väljs direkt av medborgare i allmänna val. Under valet bestämmer medborgarna i Sverige och de andra EU-länderna vilka partier och politiker som ska representera dem i Europaparlamentet.

Förtidsröstningen har redan öppnat och den 9 juni är det valdag. Använd din rösträtt och var med och påverka vår gemensamma framtid!

Här finns information och olika länkar på lättläst om EU-valet: EU-valet 2024 (funktionshindersguiden.se)

Film från valmyndigheten om hur det går till att rösta: Så här går det till att rösta

Funktionsrätt Sverige har valt att fokusera på fem valfrågor från den europeiska funktionsrättsrörelsens gemensamma manifest. De fem frågorna skickades ut i en enkätundersökning till de åtta riksdagspartierna som är representerade i Europaparlamentet. I undersökningen får kraven från den europeiska funktionsrättsrörelsen generellt ett stort stöd bland de svenska riksdagspartierna.

Undantaget är SD, som svarar nej på alla fem frågorna, med hänvisning till att de inte tycker att frågorna ska drivas i Europa, utan nationellt. Enkätrapport inför EU-valet 2024 – Funktionsrätt Sverige (funktionsratt.se)

Inför valet har också Funktionsrätt Sverige skapat ett quiz med sju frågor om EU och funktionsrätt. Ta quizet här!