Föreningen har tillsammans med FUB drivit frågan om att personer som har LSS måste få den tredje dosen coronavaccin så fort som möjligt hela hösten.
Vid sin presskonferens igår, onsdag, lämnade Folkhälsomyndigheten besked om att personer som har LSS-insatser tillhör prioriteringsgrupp tre.
Det betyder att de ska få sin tredje vaccindos så fort som en stor del av de här har fått sin tredje vaccindos: De som bor på särskilt boende för äldre eller har hemsjukvård eller hemtjänst plus deras personal och de som är 65 år och äldre.

Läs om den exakta ordningen här nedanför.
Alla som har insatser enligt LSS eller assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken tillhör den tredje kategorin för en tredje dos vaccin.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar regionerna att arbeta utifrån följande prioriteringsordning, där högre ålder som regel innebär högre prioritering. Vaccinationsarbetet i de två första kategorierna pågår sedan tidigare:
1. Personer boende på SÄBO, personer med hemsjukvård eller hemtjänst och alla som är 80 år och äldre
2. Personer 65–79 år samt personal inom SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård
3. Personer som är 18 år och äldre med insatser enligt LSS, beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken och personer som tillhör en medicinsk riskgrupp för svår covid-19-sjukdom. Samt personer 50–64 år
4. Personer 18–49 år
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell påpekade vid regeringens presskonferens att det är upp till regionerna att detaljplanera vaccinationerna med prioriteringsordningen som grund. Det innebär att när tillräckligt många av de högst prioriterade grupperna har fått sin tredje dos, kan personer med insatser enligt LSS och assistansersättning börja vaccineras. Detta kan se olika ut i olika regioner.
Även personal inom vård och omsorg, inklusive personal inom LSS, som har stor risk att föra virus vidare till personer med risk att utveckla allvarlig sjukdom kan också prioriteras i vaccinationsarbetet. Detta förutsatt att regionen bedömer att detta kan göras utan risk för undanträngningseffekter för övriga grupper.

”Viktigt att arbetet med att vaccinera mot covid-19 fortsätter i snabb takt” –  information på Folkhälsomyndighetens webbplats