Situationen kring Covid-19 förändras hela tiden och ny information och riktlinjer kommer vartefter.

Här nedanför samlar vi material från olika källor kring viruset, riktlinjer och information både i form av länkar samt dokument för nedladdning.

Det som är genomgående viktigt är att vara noga med att tvätta händerna för att undvika att smittas och smitta andra.
Hur ska man då tvätta händerna för att bli riktigt ren? Här finns en bild över hur man ska göra;

Bild; Symbolbruket
Bild; Folkhälsomyndigheten

Vi uppmanar alla att lyssna till, och respektera, Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och beslut.

Det här gäller just nu:

På Krisinformation.se hittar du alltid en sammanställning av de förbud och de råd och rekommendationer som gäller just nu.
Du hittar även länkar till fördjupad information.
Det här gäller just nu

Läkemedelsverkets information om vaccinerna mot covid-19
Vaccineringen mot covid-19 pågår och intresset för vaccinerna är stort. Tyvärr cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför en onödig risk för missförstånd och oro hos många. Läkemedelsverket har tagit fram följande information för att förklara och bemöta olika påståenden. Uppdaterad 21/12-21
Läs mer här

Samlad information till dig som är tveksam inför vaccination
Det handlar om vaccinernas effekt och säkerhet och varför alla som kan bör vaccinera sig. Uppdaterad 21/12-21
Läs mer här

Prata vaccin
Organisationen Vetenskap & Allmänhet driver webbplatsen ”Prata vaccin” och vänder sig till den som behöver stöd för samtal om vaccin mot covid-19 i sin vardag. På webbplatsen finns konkreta och evidensbaserade tips på hur man kan närma sig ämnet och bemöta olika  missuppfattningar som finns om vacciner. Uppdaterad 21/12 -21
Läs mer här

Samlingssida för att underlätta spridning av översatt informationsmaterial
Samlingssida på msb.se med översatt information om covid-19 dit aktörer på alla nivåer kan gå in och hämta och länka från sina egna webbplatser. Vi behöver hjälp och stöd med att aktivt få in tips om översatta informationsmaterial som vi sedan kan lägga upp på samlingssidan så att fler kan ta del av de översättningar som finns. För att MSB ska kunna lägga upp en länk till ett översatt material är kravet att det finns en tydlig beskrivning på svenska om syfte, innehåll och budskap. Uppdaterad 21/12 -21
Samlingssidans adress

Faktablad från Folkhälsomyndigheten om vem som erbjuds vaccination mot covid-19
Informationen finns på svenska samt 12 ytterligare språk och ger information om att alla som bor i Sverige och är över 18 år erbjuds gratis vaccination mot covid-19 och att man inte  behöver inte vara svensk medborgare för att få vaccin. Faktabladet berättar även hur man gör om man saknar Id-handling, personnummer eller samordningsnummer och vill vaccinera sig.

Teckentolkade filmer från Folkhälsomyndigheten – Till dig som vaccinerar dig mot covid-19

Faktabladet på flera språk.
(arabiska, bulgariska, dari, engelska, persiska, farsi, polska, rumänska, ryska, somaliska, tigrinja och turkiska)

Om tester från informationsverige.se, textad på enkel svenska

Krisinformation.se om covid-19 på lättläst, 17 november

Krisinformation.se om covid-19 på teckenspråk och syntolkad, 17 november

Information om sommaren i Sverige med Covid-19, lättläst svenska, Krisinformation.se

Information om sommaren i Sverige med Covid-19 och om resor på teckenspråk, Krisinformation.se

Information om coronaviruset på lättläst svenska

Information om coronaviruset på lättläst engelska

Information; Lättläst, uppläst och teckenspråk – Folkhälsomyndigheten

Nyhetstecken – Nyheter på teckenspråk SVT

Information om Corona / Covid-19 i pictogram – Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Tecken som stöd att använda i samtal om Corona / Covid-19 – Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Informationsfilm om Corona /Covid-19 med poictogram – UR

Informationsfilmer på olika språk och med olika teman som rör Covid-19, Länsstyrelsen Skåne i samarbete med MSB

MFD:s samlade information om coronaviruset riktat till offentliga verksamheter och till personer med funktionsnedsättning. – MFD (Myndigheten för delaktighet)

Skydda dig och andra från smittspridning – Folkhälsomyndigheten

Aktuell och bekräftad information om coronaviruset – Krisinformation.se (Krisinformation från svenska myndigheter)

Samlad infromation om corona i ditt län – 1177 Vårdguiden

Anpassad generell information om Covid-19, Region Stockholm/Habilitering och hälsa

MSB:s kampanjmaterial för att bromsa smittspridningen – MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap)

Mer information om vad MSB gör med anledning av coronaviruset

Brian Skotko, läkare vid Downs Syndrom Center of Western Pennsylvania hänvisar till en podd med Dr. Andrew Nowalk på sin hemsida. Lyssna här

European Downs Syndrom Association, (edsa) har sammanställt information från olika internationella forum för Downs syndrom samt från de olika medlemsländerna. Läs mer här

National Downs Syndrome Congress (NDSC) samarbetar med flertalet organisationer för att samla in och sprida information kring Coronoa och Covid-19. Läs mer här

Om du känner dig sjuk, kontakta vårdguiden 1177