Just nu läser, hör och ser vi väldigt mycket om coronaviruset, Covid-19, och situationen förändras hela tiden. Men det alla vet helt säkert är att en viktig del av att minska risken för att själv bli sjuk eller eventuellt smitta andra är att tvätta händerna.

Här nedanför samlar vi material från olika källor kring viruset, riktlinjer och information både i form av länkar samt dokument för nedladdning.

Hur ska man då tvätta händerna för att bli riktigt ren? Här finns en bild över hur man ska göra;

Bild; Symbolbruket
Bild; Folkhälsomyndigheten

Vi uppmanar alla att lyssna till, och respektera, Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och beslut.

Information om coronaviruset på lättläst svenska

Information om coronaviruset på lättläst engelska

Information; Lättläst, uppläst och teckenspråk – Folkhälsomyndigheten

Nyhetstecken – Nyheter på teckenspråk SVT

Information om Corona / Covid-19 i pictogram – Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Tecken som stöd att använda i samtal om Corona / Covid 19 – Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Informationsfilm om Corona /Covid 19 med poictogram – UR

MFD:s samlade information om coronaviruset riktat till offentliga verksamheter och till personer med funktionsnedsättning. – MFD (Myndigheten för delaktighet)

Skydda dig och andra från smittspridning – Folkhälsomyndigheten

Aktuell och bekräftad information om coronaviruset – Krisinformation.se (Krisinformation från svenska myndigheter)

Samlad infromation om corona i ditt län – 1177 Vårdguiden

MSB:s kampanjmaterial för att bromsa smittspridningen – MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap)

Mer information om vad MSB gör med anledning av coronaviruset

Vårens högtider blir annorlunda i år – Folkhälsomyndigheten

Brian Skotko, läkare vid Downs Syndrom Center of Western Pennsylvania hänvisar till en podd med Dr. Andrew Nowalk på sin hemsida. Lyssna här

European Downs Syndrom Association, (edsa) har sammanställt information från olika internationella forum för Downs syndrom samt från de olika medlemsländerna. Läs mer här

National Downs Syndrome Congress (NDSC) samarbetar med flertalet organisationer för att samla in och sprida information kring Coronoa och Covid-19. Läs mer här

Om du känner dig sjuk, kontakta vårdguiden 1177