Just nu läser, hör och ser vi väldigt mycket om coronaviruset, Covid-19, och situationen förändras hela tiden. Men det alla vet helt säkert är att en viktig del av att minska risken för att själv bli sjuk eller eventuellt smitta andra är att tvätta händerna.

Här nedanför samlar vi material från olika källor kring viruset, riktlinjer och information både i form av länkar samt dokument för nedladdning.

Hur ska man då tvätta händerna för att bli riktigt ren? Här finns en bild över hur man ska göra;

Bild; Symbolbruket
Bild; Folkhälsomyndigheten

Vi uppmanar alla att lyssna till, och respektera, Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och beslut.

Om tester från informationsverige.se, textad på enkel svenska

Krisinformation.se om covid-19 på lättläst, 17 november

Krisinformation.se om covid-19 på teckenspråk och syntolkad, 17 november

Information om sommaren i Sverige med Covid-19, lättläst svenska, Krisinformation.se

Information om sommaren i Sverige med Covid-19 och om resor på teckenspråk, Krisinformation.se

Information om coronaviruset på lättläst svenska

Information om coronaviruset på lättläst engelska

Information; Lättläst, uppläst och teckenspråk – Folkhälsomyndigheten

Nyhetstecken – Nyheter på teckenspråk SVT

Information om Corona / Covid-19 i pictogram – Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Tecken som stöd att använda i samtal om Corona / Covid-19 – Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Informationsfilm om Corona /Covid-19 med poictogram – UR

Informationsfilmer på olika språk och med olika teman som rör Covid-19, Länsstyrelsen Skåne i samarbete med MSB

MFD:s samlade information om coronaviruset riktat till offentliga verksamheter och till personer med funktionsnedsättning. – MFD (Myndigheten för delaktighet)

Skydda dig och andra från smittspridning – Folkhälsomyndigheten

Aktuell och bekräftad information om coronaviruset – Krisinformation.se (Krisinformation från svenska myndigheter)

Samlad infromation om corona i ditt län – 1177 Vårdguiden

Anpassad generell information om Covid-19, Region Stockholm/Habilitering och hälsa

MSB:s kampanjmaterial för att bromsa smittspridningen – MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap)

Mer information om vad MSB gör med anledning av coronaviruset

Brian Skotko, läkare vid Downs Syndrom Center of Western Pennsylvania hänvisar till en podd med Dr. Andrew Nowalk på sin hemsida. Lyssna här

European Downs Syndrom Association, (edsa) har sammanställt information från olika internationella forum för Downs syndrom samt från de olika medlemsländerna. Läs mer här

National Downs Syndrome Congress (NDSC) samarbetar med flertalet organisationer för att samla in och sprida information kring Coronoa och Covid-19. Läs mer här

Om du känner dig sjuk, kontakta vårdguiden 1177