Шведська асоціація людей із синдромом Дауна (Svenska Downföreningen) вітає новоприбулих українців із синдромом Дауна

Ми хочемо підтримати людей із синдромом Дауна, які нещодавно прибули до Швеції

Шведська асоціація людей з синдромом Дауна хоче допомогти новоприбулим людям із синдромом Дауна (СД) та їх сім’ям зв’язатися з іншими родинами, у яких є члени сім’ї СД.

Сім’ям, у яких є члени родини з СД може знадобитися місцева підтримка для знайомства зі шведським суспільством. Також може виникнути потреба зустрітися з іншими сім’ями. Ми пропонуємо унікальну загальнонаціональну мережу.

Про нас:

Асоціація Swedish Down є загальнонаціональною, а місцеві відділи працюють над розширенням знань про СД, ведуть просвітницьку діяльність для повноцінної участі у житті суспільства та самовизначення. Ми надаємо людям з СД та їх родинам платформу, щоб їх голоси почули, створюємо можливості для заходів, зустрічей та спільноту.

Детальніше про нас шведською мовою читайте тут:

Зв’яжіться з найближчим центром оздоровлення дітей/дорослих, якщо вам потрібні абілітаційні втручання психологів, логопедів, спеціалізованих терапевтів або консультантів.

Якщо у вас виникли запитання, ви можете звернутися до нас.

Зв’яжіться з нами за адресою:

info@svenskadownforeningen.se

IN ENGLISH: The Swedish Down Association (Svenska Downföreningen) welcome newly arrived Ukrainans with Down syndrome

We want to support people with Down syndrome who have recently arrrived in Sweden

The Swedish Down Association wants to help newly arrived people with Down syndrome (DS), and their families, to get in touch with other families with DS family members.

Families with a DS family member may need local support getting aquainted with Swedish society. There may also be a need to meet other families. We offer a unique and nationwide network.

About us:

The Swedish Down Association is nationwide, with local departments working to increase knowledge about DS, running advocacy work for full participation and self-determination. We provide DS people and their families a platform to make their voices heard, creating opportunities for activities, meetings and community.

Read more about us in Swedish here:

Contact your closest child/adult habilitation center if you are in need of habilitation interventions from psychologists, speech therapists, specialized therapists or counselors.

You are more than welcome to reach out to us if you have any questions.

Contact us at:

info@svenskadownforeningen.se