Temadag om kost och rörelse intresserade många

UppONerHarsOTvars-001

160 intresserade anhöriga och yrkesverksamma kom till temadagen om Downs syndrom – kost och rörelse på Karolinska Sjukhuset den 8 april. Kristina Gustafsson Bonnier från Centrum för Sällsynta Diagnoser hälsade alla välkomna och Mickan Lüning presenterade Svenska Downföreningen.

RÖRELSE

Örjan Ekblom berättade om hur fysisk aktivitet förbättrar prestationsförmågan (kondition, styrka, koordination), minskar metabola risker (blodfetter, sockerkänslighet, blodtryck), och ger bättre mental hälsa (livskvalitet, sömn). Konditionsträning ger också i sin tur bättre kognition! Personer med Downs syndrom kan träna och behöver röra på sig precis som andra. Ett kapitel om Fysisk träning vid Intellektuell Funktionsnedsättning kommer snart att ingå i FYSS och innehålla en del specifika råd om Downs syndrom. Uppmaningen till åhörarna var: lek, testa, pröva, våga!

KOST

Personer med Intellektuell funktionsnedsättning har överlag sämre hälsa än andra. När Eva Flygare Wallén arbetade som skolsköterska på en gymnasiesärskola, såg hon att många elever blev alltmer överviktiga under sin tid på skolan. Hon genomförde en intervention som kallades ”Friskare – Smartare – Gladare” på skolan för att alla skulle lära sig och vänja sig vid sundare matvanor. Man ändrade utbudet i skolans cafeteria, lagade annan mat på hemkunskapen, ändrade lunchmatsedeln och hur maten serverades o s v. Och det fick effekter både fysiologiskt och hur man tänkte om mat. I de hälsosamtal som Eva hade med eleverna framkom också att det fanns flera hinder för att bli fysiskt aktiv på fritiden; brist på resurser, brist på praktiska erfarenheter, och den intellektuella funktionsnedsättningen i sig som ofta innebär problem med den exekutiva förmågan. Ett ”nej” kan bero på bristande stöd mer än på bristande motivation.

RÖRELSE I PRAKTIKEN

Elisabeth Bergendahl och Kristina Flynner berättade om hur de leder individuell fys-träning i grupp för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning på Habiliteringen i Nacka. De tar först reda på vad varje ny deltagare vill uppnå med träningen och går sedan igenom olika övningar och träningsmaskiner enskilt den första gången. Träningsprogrammet dokumenteras sedan på ett sätt som är användbart för individen, och gruppträningen äger rum en gång i veckan. Gruppen får fler och fler nöjda deltagare.

Sussan Eriksson och Moa Zetzell berättade först om Upp & Ner-gymnastik som vänder sig till barn från cirka 3 år. I Upp & Ner tränar man de grovmotoriska grundrörelserna under lekfulla former. Man använder Tecken som stöd i kommunikationen, man använder musik till flera moment och följer samma struktur från gång till gång – lättare inledning, lite mer utmanande i mitten, och en lättare avslutning.  I dessa gymnastik-grupper deltar också föräldrarna till barnet. Härs & Tvärs är ett sätt att bedriva träning när barnet har blivit äldre / tonåring och vill börja med en specialidrott, som till exempel en bollsport. Träningen är välvilligt kravställande och anpassas hela tiden efter personens förmåga. Den som behöver får mer coachning och stöd. Träningen är till för alla, så alla får bollen och alla får skjuta. Alla deltagare får positiv feedback.  Målet är glädje, gemenskap och utveckling. Den som är intresserad av Upp & Ner i Nacka kan höra av sig till Moa Zetzell, och den som är intresserad av Härs & Tvärs Handboll i Nacka kan höra av sig till Erika Nylund. Sussan och Moa uppmanade också publiken att twittra in sina bästa idrottsbilder, och fem av dem syns ovan.

ALZHEIMERS SJUKDOM

Lotta Granholm berättade om arbetet med att hitta bra biomarkörer för att kunna diagnosticera Alzheimers sjukdom tidigt och säkert. Man arbetar framförallt med blodprover och hjärn-skanningar. Som exempel bygger en av markörerna på att celler gör sig av med ämnen som de inte behöver i s.k. exosomer, små bubblor som man kan hitta i blodet. Cellerna i hjärnan försöker göra sig av med APP-protein i exosomerna, och eftersom det finns plack av APP i hjärnan många år innan man märker av demens, så kan innehållet i exosomerna fungera som biomarkörer. De skvallrar om vad som händer i hjärnan. Försök har påbörjats för personer med DS av Alzheimer-vaccinet ACI-24 i USA. Hos personer med DS börjar plack byggas upp mycket tidigare än hos andra p.g.a. den extra kopian av APP-genen, så förebyggande åtgärder måste påbörjas tidigt i livet. Tips: Regelbunden motion minskar risken för Alzheimer! Vitamin E minskar risken för Alzheimer – och alla bör äta svenska blåbär från tidig ålder!

PERSPEKTIV

Maj Hultén gjorde en historisk tillbakablick för att ge perspektiv till dagens sista föreläsning. Downs syndrom har funnits i alla tider, men den första beskrivningen gjordes först 1866. Därefter tog det drygt 90 år innan man förstod att DS beror på en extra kromosom. De senaste 55 åren har kunskapsutvecklingen gått allt snabbare och nu går vi in i en tid när behandlingar av trisomi 21 blir möjliga.

GRÖNT TE OCH KOGNITIONEN

Rafael de la Torre berättade om TESDAD, Fas II-studien av EGCG med drygt 80 unga vuxna deltagare, som de avslutade förra året i Barcelona. EGCG som utvinns ur grönt te är en nyttig antioxidant, men viktigast för personer med DS är att den hämmar genen DYRK1A. När man har en extra kopia av DYRK1A så påverkas bland annat utvecklingen av nervceller – de blir färre, får kortare och färre dendriter, och får färre noder där synapser kan bildas. I en tidigare pilotstudie när unga vuxna med DS fick grönt te-extrakt med EGCG i tre månader, så förbättrades kognition och adaptivt beteende under behandlingen, men tre månader efter att man slutat med EGCG så var framstegen borta. I TESDAD så kombinerade man EGCG och ett pedagogiskt datorspel under ett års tid. Sedan följde man personerna ett halvår efter avslutad behandling och den här gången fanns förmågorna kvar! Rapporten från TESDAD med alla detaljer kommer att publiceras i en välkänd journal inom en månad. I Barcelona förbereder man för att inleda studier i år av EGCG för barn med DS, och de resultaten kan vara klara 2017.

Flera av dagens föreläsare deltog sedan i en frågepanel.

Under frågepanelen fick Rafael de la Torre frågan: Vilken EGCG-produkt skall man välja? Han svarade att marknaden för kosttillskott med grönt te-extrakt är enorm och att kvalitén varierar betänkligt. Redan för te i sig finns det stora kvalitetsskillnader och det finns risk för att oseriösa producenter använder ohälsosamma kemikalier när de framställer te-extraktet. Man skall alltså välja leverantör med omsorg.

Rafael de la Torre refererade också till en aktuell studie i USA som har jämfört några kommersiella grönt te-extrakt med rent EGCG. I studien löste man dem i vatten så att halten av EGCG skulle bli lika, baserat på deklarerat innehåll av EGCG. Sedan mätte man hur fort halten av EGCG sjönk, i takt med att EGCG degraderade. Halten av EGCG sjönk betydligt fortare i lösningar av grönt te-extrakt som innehöll fler polyfenoler än EGCG, än i lösningen av rent EGCG. Det är inte säkert att skillnaderna är desamma i kroppen som i ett glas vatten, så man testade effekten av de olika lösningarna på vilda möss och ”DS-möss” Ts65Dn. Genen DYRK1A påverkar skelett-utvecklingen så att benen får mindre benmassa och mineralisering. Genom behandling med EGCG bör man kunna normalisera detta. När mössen druckit av olika sorters EGCG-lösningar under några veckor så jämförde man effekten på skelettet, och det fanns skillnader i uppnådd bentäthet och mineralisering. Det ger en säkrare effekt om man väljer en produkt som är baserad på extraherat EGCG (95%) än enklare grönt te-extrakt där EGCG bara är en av flera polyfenoler.

Differential effects of Epigallocatechin-3-gallate containing supplements on correcting skeletal defects in a Down syndrome mouse model. (Jan 2016, Abeysekera I, Thomas J, Georgiadis TM, Berman AG, Hammond MA, Dria KJ, Wallace JM, Roper RJ. PMID26748562)

OBS: Temadagen filmades av Kunskapskanalen och kommer att kunna ses på UR Play om någon månad.

Detta inlägg är publicerat i Aktiviteter, Beteende, Föreningen, Forskning, Fritid, Konferenser, Kost, Kunskapsbanken, Motion, Motorik, Stöd och inspiration. Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Banner insamling kortare text jpg-1