Hit går din gåva

Bidrag går till Svenska Downföreningens egen fond Downs syndrom-fonden vilken kontrolleras av externa revisorer. Fonden har eget bankgiro. När fonden är uppbyggd kommer ansökan om medlemskap göras till Svensk Insamlingskontroll för att erhålla 90-konto. Då kommer även ansökan göras till FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap.

Föreningen är ideell och rikstäckande med lokala avdelningar.

Genom gåvor till Downs syndrom-fonden kan vi finansiera forskning och sprida kunskap kring Downs syndrom.

Svenska Downföreningen arbetar aktivt för att hålla administrationskostnaderna så låga som möjligt så att så stor del som möjligt går till ändamålet.

Varje år granskar auktoriserad revisor och internrevisor bokslut, årsredovisning och förvaltningen av den löpande redovisningen. Föreningsstämman som äger rum vartannat år fastställer en verksamhetsplan och förbundsstyrelsen ser till att åtgärderna fullföljs. När fonden är uppbyggd kommer ansökan om medlemskap göras till Svensk Insamlingskontroll för att erhålla 90-konto. Då kommer även ansökan göras till FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761