LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, infördes 1994 och har inneburit en frihetsreform för många. Rättstillämpningen av LSS har under åren urholkat delar av de stöd som lagen var tänkt att ge.

FUNKTIONSRÄTT SVERIGE KRÄVER:

  • Att intentionerna i LSS ska återupprättas.
  • Att de lagstadgade rättigheter som LSS innehåller inte försämras, vilket skulle strida med de åtaganden som Sverige förbundit sig till genom att ha ratificerat Funktionsrättskonventionen.

Föreningens representant i Funktionsrätt Sveriges arbetsgrupp är Anna Brandström
Föreningens kommunikatör ingår i arbetsgruppens kommunikationsgrupp.

Läs mer om arbetsgruppen här

På denna sida publiceras arbetsgruppens ställningstaganden, löpande. 

Senaste nytt som Svenska Downföreningen publicerat om LSS-arbetet finns här

This entry was posted in Nyheter and tagged , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Banner insamling kortare text jpg-1
  • Senaste nytt