LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, infördes 1994 och har inneburit en frihetsreform för många. Rättstillämpningen av LSS har under åren urholkat delar av de stöd som lagen var tänkt att ge.

FUNKTIONSRÄTT SVERIGE KRÄVER:

  • Att intentionerna i LSS ska återupprättas.
  • Att de lagstadgade rättigheter som LSS innehåller inte försämras, vilket skulle strida med de åtaganden som Sverige förbundit sig till genom att ha ratificerat Funktionsrättskonventionen.

Föreningens representant i Funktionsrätt Sveriges arbetsgrupp är Anna Brandström

Funktionsrätt Sverige, Lika Unika, Unga med synnedsättning och Förbundet Unga rörelsehindrade, har med anledning av regeringens tillsatta översyn av den statliga assistansersättningen och LSS (Dir 2016:40), organiserat en arbetsgrupp. Gruppen består av representanter från en bredd av den svenska funktionshindersrörelsen, som parallellt med den statliga översynen har bedrivit en löpande rapportering av angelägna frågor som rör LSS samt tagit fram egna, gemensamma ställningstaganden i centrala frågor som rör LSS.

Funktionsrätt Sverige respektive Lika Unika har haft varsin expert i den statliga utredningen. Som enda representanter för mottagare av LSS-insatser, är de utsedda att representera alla förbundsmedlemmar och har arbetsgruppen till sitt stöd för att kunna samla och förmedla den mångfald av behov som LSS är tänkt att fylla.

Arbetsgruppens ambition har varit att, i dialog med andra organisationer som företräder rättighetsbärare inom LSS, samla och förmedla erfarenheter och synpunkter från hela målgruppen för LSS.

Läs mer om arbetsgruppen här

På denna sida publiceras arbetsgruppens ställningstaganden, löpande. 

Senaste nytt som Svenska Downföreningen publicerat om LSS-arbetet finns här

Detta inlägg är publicerat i Nyheter och taggat , . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Banner insamling kortare text jpg-1