Veronica Magnusson Hallberg, ordf. i Svensk Downföreningen och Anna-Stina Hallberg, marknadschef på Spendrups

Svenska Downföreningen utökar sitt samarbete med Trocadero för att nå ut till fler målgrupper med kunskapen om Downs syndrom i samhället. Samarbetet kommer att ske inom ramen för kampanjen Rocka sockorna, med fokuserade insatser och aktiviteter under mars månad i samband med Världsdagen för Downs syndrom den 21 mars (Rocka sockorna-dagen) samt under oktober – Rocktober – månaden för medvetandegörande kring Down syndrom.

Svenska Downföreningen är glada och stolta över att idag kunna presentera ett utökat samarbete med Trocadero och Spendrups. Samarbetet innebär att föreningen får större resurser med att nå ut med information och kunskap om Downs syndrom till allmänheten. Förra årets samarbete med Trocadero genererade över 250.000 kronor till verksamheten.

  • Spendrups har genom åren visat på stort engagemang i dessa frågor i olika sammanhang. Därför känns det naturligt och inspirerande att vi kan arbeta vidare tillsammans i ett försök att åstadkomma förändringar i samhället, säger Veronica Magnusson Hallberg ordförande i Svenska Downföreningen.

Downs syndrom innebär att man har tre exemplar av kromosom nr 21 därför firas Världsdagen för Downs syndrom just den 21 mars. Kromosomer ser ut som små kryss, precis som sockor som paras ihop med hälarna mot varandra. Genom att rocka sockorna hyllar du olikheter och slår ett slag för alla människors lika värde och rättigheter. Att rocka sockorna är enkelt. Det enda du behöver göra är att ta på dig två olika strumpor den 21 mars.

– Vi är väldigt stolta över att få vara en del av Rocka sockorna och uppmärksamma alla människors potential och lika värde. Trocadero är ett varumärke som genom(kol)syras av en obotlig optimism, och vi ser fram emot att vara med att lyfta kunskapen om allas rätt i samhället. Vi har gjort en Trocadero-version av Rocka sockorna-mönstret som säljs på shopadero.nu där 50 % av intäkterna går till föreningen, säger Anna-Stina Hallberg, marknadschef på Spendrups.

Svenska Downföreningen arbetar för att synliggöra alla människors lika värde och rätt till delaktighet efter sin egen förmåga. Värderingar som kan låta självklara men som kräver både arbete och engagemang.

Svenska Downföreningen https://www.svenskadownforeningen.se/

Trocaderos kampanjsajt https://shopadero.nu/rocka-troca-sockorna.html

För mer information, kontakta:

Annika Lindqvist, kommunikatör, Svenska Downföreningen. 072 219 38 86

Jon Hilander, produktchef Trocadero, Spendrups. 0709 73 73 19