I dagens DN publiceras en artikel om coronasitta på LSS-boenden där Veronica Magnusson Hallberg m fl medverkar.

Socialstyrelsen har inga signaler på allvarlig smittspridning av coronaviruset på landets LSS-boenden. Men en samlad nationell bild saknas – och bland intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning är oron stor.

– Den här gruppen kommer alltid i skymundan, säger Veronica Magnusson Hallberg, ordförande i Svenska Downföreningen.

Enligt Socialstyrelsen finns runt 3.600 LSS-boenden i Sverige. I bostäderna, som ligger under kommunernas ansvar, bor runt 30.000 personer.

Socialstyrelsens avdelningschef Jenny Rehnman säger att man nu vill få fram statistik över smittspridningen på landets LSS-boenden. Samtidigt gör myndigheten i veckan riktade informationsutskick till verksamheterna, bland annat ska föreskrifter om basala hygienrutiner upprepas.

Läs hela artikeln