Lansering av ny webbplats!

”Respekt för rättigheter?” är en rapport om hur Sverige lever upp till FN:s funktionsrättskonvention.
Rapporten innehåller skarp kritik och över 130 konstruktiva förslag till förändringar!
Vi i Svenska Downföreningen står tillsammans med 109 andra organisationer bakom rapporten.

Läs mer och stötta arbetet för ett samhälle för alla! www.respektforrattigheter.se