Nu lanserar DHB Västra en ny hemsida, bildstodif.se, med fritt nedladdningsbart bildstödsmaterial och en webbaserad studiecirkel för föreningar och andra som vill lära sig använda bildstöd. Syftet med hemsidan och studiecirkeln om bildstöd är att göra föreningslivet mer inkluderande och tillgängligt för alla; till exempel för personer med funktionsvariationer och för personer med annat modersmål än svenska.

Under snart tre år har DHB Västra och Marie Louise Fritzén och Alexandra Granat med hjälp av medel från Allmänna arvsfonden drivit projektet Bildstöd i föreningslivet.

– Vi uppfattar och tolkar bilder snabbare än ord. Bildstöd är bra för alla och nödvändigt för många för att kunna delta i samhället och i föreningslivet på lika villkor.
Du har kanske inte tänkt på det men bildstöd finns ju överallt i samhället; GPS-karta, trafikskyltar, restaurangskyltar, firmaloggor med mera, säger Marie-Louise.

På hemsidan bildstodif.se finns förutom gratis bildstödsmaterial manualer till bildstödsprogram och filmade intervjuer med föräldrar och experter. Under våren har Marie-Louise och Alexandra arbetat fram en webbaserad studiecirkel.

– I studiecirkeln går vi igenom olika typer av visuellt stöd och berättar varför det är bra och hur man ska tänka kring kommunikativ tillgänglighet. Det går att anordna studiecirkeln både med fysiska träffar, eller webbaserat så här i covid-19-tider.
Apropå covid-19 tog vi även fram bildstöd för det som har fått stor spridning i Sverige, säger Alexandra Granat

Marie-Louise och Alexandra har under de här tre åren träffat många barn och ungdomar som tillgängliggör sig information via bildstöd för att kunna ta del av föreningslivets aktiviteter. När föreningar använder bildstöd i sin verksamhet möjliggör de för barn och ungdomar att bli mer delaktiga, kommunicera mer och ställa frågor.

– Genom att använda bildstöd ser vi barn och ungdomar växa i och med att de får kontroll över sin situation. När de vet vad som ska hända, med vem och varför och får valmöjligheter. Barnkonventionen är tydlig. Den garanterar alla barns lika rätt till inflytande, information och lika värde. Bildstöd hjälper till i kommunikationen för att möjliggöra det för barn och ungdomar som har svårigheter med det talade språket, avslutar Marie-Louise.

Länk till bildstödssidan

Se introduktionsfilmen här nedanför.