Vi kommer ha ett extra årsmöte den 15 november för att behandla de punkter som bordlades vid vår ordinarie årsmöte i våras.

De kvarvarande punkterna från ordinarie årsmöte är;

  • Fastställande av medlemsavgifter
  • Behandling av inkomna motioner
  • Styrelsens förslag
  • Uppföljning av årsmötesprokoll 2019

Årsmöteshandlingar

Motioner och utkast till styrelsens svar

Styrelsens förslagUppföljning av årsmötesprotokoll 2019