I vårt intranät Teams hittar du kallelser, möteshandlingar och mötesprotokoll som rör föreningsarbetet.
Många möten genomförs även via Teams, där man kan välja att delta med ljud eller med ljud & bild.

Använd länken här för att logga in i Teams