De motioner som inkommit till 2020 år årsstämma är;

Ang. att föreningen skall verka för att svensk offentlig sjukvård slutar med fosterdiagnostik som letar efter Downs syndrom

Ang. stöd när barn med Down syndrom föds på sjukhuset

Ang. hjälp med påsar med informationsmaterial

Ang. Fokus skola -stoppa diskrimineringen
Ang. Nedskärningar och brist på kompetens
Ang. Bättre kommunikation till medlemmarna