Den 15 november kl 9.30-11.00 kommer föreningen ha ett extra årsmöte digitalt för att behandla de punkter som bordlades vid vår ordinarie årsmöte i våras.

Som medlem har man yttranderätt, dvs. får tycka till och yttra sig på möte, men inte rösträtt. Vill du delta på mötet kontakta: irma.nordenfelt@svenskadownforeningen.se så får du en länk till mötet.

De kvarvarande punkterna från ordinarie årsmöte är;

  • Fastställande av medlemsavgifter
  • Behandling av inkomna motioner
  • Styrelsens förslag
  • Uppföljning av årsmötesprokoll 2019

Årsmöteshandlingar

DagordningMotioner och utkast till styrelsens svar

Styrelsens förslagUppföljning av årsmötesprotokoll 2019