Med att rocka sockorna hyllar vi olikheter och alla människors lika värde.