FN har utlyst den 21/3 till världsdagen för Downs syndrom (WDSD – World Down Syndrome Day).

Personer med Downs syndrom har 3 uppsättningar av kromosom 21. Därför valde man 21/3 som World Down Syndrome Day.