Tack till er alla för att vi får möjlighet att erbjuda språkträning till ungdomar i anpassad gymnasieskola genom vårt arvsfondsprojekt.

Vi upplever att det gör skillnad. Skillnad hos eleverna och skillnad hos pedagogerna.

Vad är det vi ser hos eleverna? Jo, att de mer än gärna sätter sig tillsammans med Jeanette eller pedagog för att språkträna. Att eleverna visar en lust till att lära sig nytt. Att de med glädje tränar pragmatik, lexikon, grammatik, fonologi och prosodi.

Vad är det vi ser hos pedagogerna? Jo, att de har en ökad medvetenhet om språkets betydelse, att alla språkliga delar hör samman. Att de har nya verktyg för att kunna utmana sina elever i språk och kommunikation. Att de har förväntningar på eleverna.