Funktionsrätt

Funktionsrätt-Sverige-tryck

Sedan maj 2017 är vi medlemmar i paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, Funktionsrättskonventionen. I konventionen tydliggörs vilket ansvar som staten har inom en rad olika samhällsområden, för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor.

LSS

Svenska Downföreningen har utsett en representant som deltar i arbetsgruppen Återupprätta LSS intentioner
Föreningens kommunikatör ingår i arbetsgruppens kommunikationsgrupp.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, infördes 1994 och har inneburit en frihetsreform för många. Rättstillämpningen av LSS har under åren urholkat delar av de stöd som lagen var tänkt att ge.

Funktionsrätt Sverige kräver:

  • Att intentionerna i LSS ska återupprättas.
  • Att de lagstadgade rättigheter som LSS innehåller inte försämras, vilket skulle strida med de åtaganden som Sverige förbundit sig till genom att ha ratificerat Funktionsrättskonventionen.

På denna sida publiceras arbetsgruppens ställningstaganden, löpande. 

Genom vårt medlemskap i Funktionsrätt Sverige deltar och bidrar vi även till påverkansarbetet inom områdena

Mänskliga rättigheter

Inkluderande samhällsstyrning

Arbete och tryggad försörjning

Jämlik hälsa och vård efter behov

Barn, familj och fungerande utbildning

 

Funktionsrätt Sveriges skrivelser publiceras här

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Banner insamling kortare text jpg-1