Att känna sig behövd och att aktivt kunna bidra till samhället är viktigt för varje individ – även människor med Downs syndrom. Föreningen skall aktivt arbeta för att öka möjligheterna för personer med Downs syndrom att utifrån sina individuella förutsättningar kunna delta och fylla en funktion i arbetslivet.

En arbetsgrupp ska etableras för att förbereda och planera för:

  • att etablera kontakt på området med andra organisationer genom Funktionsrätt Sverige
  • att etablera kontakter och dialog med t ex näringslivets aktörer i syfte att skapa en gemensam målbild
  • utveckla förslag till koncept, idéer eller program som kan ”säljas in” till arbetsmarknadens parter
  • aktivt stödja genomförandet av pilotprojekt