Skola

Föreningen undersöker hur vi ska på ett bra sätt kan samverka med Funktionsrätt Sverige och andra organisationer, t ex FUB inom detta område.

Vi räknar med att hitta någon som har kunskap om skolfrågor och kan representera oss på Funktionsrätt för samverkan på de nätverksmöten som de har där. Vi kommer fortsätta leta samverkan även med andra organisationer.
Inför valet 2018 var just skola och utbildning ett av de prioriterade områdena för många förbund inom Funktionsrätt.

Föreningen tar inte ställning för eller emot olika skolformer utan ger information utifrån medlemmars kunskap och erfarenhet från och inom skolformerna.
Föreningens synpunkter bygger på forskning, fakta och beprövad erfarenhet.

Information om skola och utbildning

Ansvarig i styrelsen: tillätts inom kort
Operativt ansvarig: Mickan Lüning

 

 

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Banner insamling kortare text jpg-1