Sedan maj 2017 är vi medlemmar i paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, Funktionsrättskonventionen. I konventionen tydliggörs vilket ansvar som staten har inom en rad olika samhällsområden, för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor.

Genom vårt medlemskap i Funktionsrätt Sverige deltar och bidrar vi även till påverkansarbetet inom områdena

Mänskliga rättigheter

Inkluderande samhällsstyrning

Arbete och tryggad försörjning

Jämlik hälsa och vård efter behov

Barn, familj och fungerande utbildning