Vi är medlemmar i den europeiska organisationen EDSA och den stora världsorganisationen DSi  för att bevaka och förmedla det som händer i omvärlden och stötta förbundens verksamhet.

Vi har också ett samarbete med de nordiska länderna, där vi försöker hitta gemensamma frågor att arbeta med.