Vårt påverkansarbete pågår på flera olika sätt. Dels i egen regi dels i samarbete med andra organisationer både nationellt och internationellt.