21/3 World Down Syndrome Day

WDSD World Down Syndrome Day logo 2012-520World Down Syndrome Day instiftades av Down Syndrome International (DSI) 2006 och äger rum den 21 mars varje år, för att öka medvetenheten om och förståelsen för Downs syndrom.

Datumet 21/3 valdes eftersom det är unikt för Downs syndrom med 3 kromosomer 21.
World Down Syndrome Day - 21 mars

I november 2011 beslutade FN att utse 21 mars som ”World Down Syndrome Day”, att iakttas varje år med början 2012. Från och med 2012 uppmanar FN alla medlemsstater, relevanta organisationer i FN-systemet, internationella organisationer, samt det civila samhället, inbegripet icke-statliga organisationer och den privata sektorn, att observera World Down Syndrome Day och aktivt öka allmänhetens medvetenhet om Downs syndrom. Här är FN:s sida om World Down Syndrome Day.

 

I samband med World Down Syndrome Day

SDF - Upp neutral

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Banner insamling kortare text jpg-1