Internationell samverkan

Vi är medlemmar i den europeiska organisationen EDSA och den stora världsorganisationen DSi  för att bevaka och förmedla det som händer i omvärlden och stötta förbundens verksamhet.

Vi har också ett samarbete med de nordiska länderna, där vi försöker hitta gemensamma frågor att arbeta med.

Ansvarig i styrelsen: Veronica Magnusson Hallberg
Operativt ansvarig: Irma Nordenfelt

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Banner insamling kortare text jpg-1