Forskning och utveckling

Svenska Downföreningen arbetar med attitydpåverkan och opinionsbildning för att utveckling ska ske i samhället.
För att stärka utvecklingen ytterligare vill vi se mer forskning om Downs syndrom i Sverige och internationellt. Föreningen bedriver ingen forskning. Vi finansierar inte heller någon forskning i dagsläget, men kommer att starta en fond för att kunna bidra till forskning i framtiden.

Insatser föreningen gör inom ansvarsområdet Forskning och utveckling:

  • Vi delar årligen (med uppehåll 2017) ut UPP-priset för att lyfta fram goda exempel på personer och insatser som driver utvecklingen framåt.
  • Omvärldsbevakning – Vi bevakar vad som sker inom forskningsområdet och tipsar om konferenser med mera.
  • Vi sprider förfrågningar från forskare till våra medlemmar om att delta i forskningsprojekt
  • Vi arrangerar konferenser bl a Temadagar tillsammans med Karolinska Institutet

Läs mer:

Forskning

Artiklar om forskning

 

Ansvarig i styrelsen: Veronica Magnusson Hallberg
Operativt ansvarig omvärldsbevakning: Lotta Larsson
Operativt ansvarig UPP-priset: Jessica Steje
Operativt ansvarig Konferenser: Mickan Lüning

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Banner insamling kortare text jpg-1