Företag väljer att stödja oss är viktiga för oss och till stor hjälp för att skapa uppmärksamhet kring vår verksamhet, våra kampanjer och Rocka sockorna.
Deras engagemang bidrar på olika sätt till vår verksamhet, med pengar eller på andra sätt.

Vi riktar vårt varmaste tack till:

Trocadero, Spendrups Brygerier AB.
Vi har ett avtal på årsbasis med Trocadero
där vi arbetar tillsammans kring aktiviteter
och även får del av försäljningen i webbshopen
shopadero.nu
MyNewsDesk hjälper oss att sprida information,
både till våra medlemmar, medier och allmänhet
genom att vi får använda publiceringsverktyget gratis.