Samverkan

Svenska Downföreningen försöker undvika att göra samma sak som andra organisationer redan gör. I stället för att starta om på nytt skapar vi samarbeten med befintliga organisationer, föreningar, företag och förbund som på olika sätt tillvaratar våra intressen:

Svenska organisationer och företag

FUB – Föreningen för Barn, Unga och Vuxna med Utvecklingsstörning
Svenska Downföreningen har många gemensamma intressen med FUB och samverkar i projekt och på andra sätt. Svenska Downföreningen uppmuntrar sina medlemmar att vara medlemmar även i FUB. FUB är betydligt större än Svenska Downföreningen, har mer resurser och kan erbjuda service som t ex professionell rådgivning i rättighetsfrågor och liknande.

SV – Studieförbundet Vuxenskolan
Svenska Downföreningen har samarbetat med SV sedan starten med att ordna studiecirklar, föreläsningar o s v.  2006 skrev föreningarna ett samverkansavtal.

Glada Hudik-teatern
Samarbete med Glada Hudik-teatern inleddes oktober 2013 och är under utveckling.

Alzheimerföreningen
Den senaste tidens Alzheimerforskning har kartlagt vissa samband mellan Downs syndrom och Alzheimer. Tillsammans med Alzheimerföreningen har vi sökt pengar för ett gemensamt projekt.

Karlstadmodellen
Svenska Downföreningen har tidigare ordnat såväl konferenser som studiecirklar i ”Karlstadmodellen för språkträning”. Idag är Karlstadmodellen tema på en eller ett par av de lägerkurser som föreningen ordnar. Språkträningsmodellen är utvecklad av Irene Johansson, Karlstadmodellen AB.

Upp & Ner Gymnastik / Special Olympics
Upp & Ner-klubben startade på Frösunda Center 1999 på initiativ av en grupp föräldrar till barn med Downs syndrom. Parallellt med Upp & Ner klubben, startade specialidrottslärare Sussan Nylund, en gympagrupp för barn med en utvecklingsstörning i Tumba Gymnastik och Idrottsförening. Med denna grupp föddes det motoriska videopaketet ”Röra på mej”. Ledarutbildning genomfördes av föreningen mellan 2003 och 2006, och genom dessa utbildningar formades Upp&Ner-konceptet. Numera drivs Upp & Ner-grupperna helt inom ramen för vanliga gymnastikföreningar och vi hänvisar dels till våra lokala nätverk  och dels till Special Olympics/Svenska Handikapp Idrottsförbundet.

Svenska myndigheter och vårdgivare

Habiliteringscenter
På flera orter samverkar Svenska Downföreningen med landstingens habiliterings- verksamheter, t ex Handikapp & Habilitering inom Stockholms läns landsting.

SPSM – Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Svenska Downföreningen bidrar med synpunkter till projekt hos SPSM.

Internationella organisationer

EDSA – European Down Syndrome Association
Svenska Downföreningen är medlem i EDSA.

DSI – Down Syndrome International
Svenska Downföreningen är medlem i DSI, som bland annat ordnar World Down Syndrome Congress vart tredje år och som utropat 21 mars till World Down Syndrome Day.

Truls-Anethe

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Banner insamling kortare text jpg-1