Organisation

Årsmötet
Alla medlemmar inbjuds till årsmötet, som ska äga rum innan april månads utgång.
Läs mer om årsmötet i Stadgarna.

Styrelsen
Styrelsen väljs av årsmötet. Läs mer om reglerna för styrelsen i Stadgarna.
Läs mer om nuvarande styrelsemedlemmar här.

Revisorer
Revisorn ska vara auktoriserad. Revisor och revisorssuppleant väljs av årsmötet vartannat år.

Valberedning
Valberedningen väljs av årsmötet.
Valberedningen kontaktas via val@svenskadownforeningen.se.

Lokala avdelningar
Svenska Downföreningen har lokala avdelningar med lokala styrelser.

Ansvarsområden
Utifrån föreningens vision, verksamhetsidé och mål arbetar föreningen med att driva olika frågor. Varje ansvarsområde har en person i riksstyrelsen som är taktiskt ansvarig och en medlem, anställd eller konsult som har det operativa ansvaret. Medlemmar kan arbeta aktivt på olika sätt med frågor inom de olika ansvarsområdena, till exempel genom projekt.

Projekt
Verksamheter som kräver en särskild budget och har ett specifikt mål inom en given tidsram organiseras som projekt. Projekt har en projektledare och en styrgrupp, vilka tillsätts av styrelsen. Minst två styrelsemedlemmar ingår i styrgruppen. Fondansökningar för att finansiera projekt går genom styrelsen.

Kansli
Föreningens kansli ligger i Stockholm och sköter administration, medlemsservice, kommunikation och representation på uppdrag av riksstyrelsen.
För närvarande har kansliet en bemanning på 250% fördelat på fyra personer.

barn i bollhav 560

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Banner insamling kortare text jpg-1