Föreningens historia

Initiativtagare
I många länder har det funnits Down syndromföreningar under betydligt längre tid än i Sverige. Men tanken att bilda Svenska Downföreningen hade funnits länge. Önskemål om en nationell förening med bra, samlad information och aktiviteter för personer med Downs syndrom var inte nya. 2002 tog följande personer initiativ till att bilda föreningen:

  • Anneli Tisell, förälder
  • Anita Lindqvist, förälder
  • Annika Westermark, förälder
  • Henrik Tisell, förälder
  • Bo Ericsson, överläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm
  • Iréne Johansson, professor i specialpedagogik vid Karlstads Universitet
  • Karsten Inde, grundare av Frösunda Center

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Banner insamling kortare text jpg-1