Lokalavdelningar

 

Vill du att föreningen ska finnas och verka lokalt? Då är lokalavdelningen svaret!

Finns det ett lokalt nätverk eller avdelning i ditt län? Kolla här. Om det finns är första steget att ta kontakt med de personer som är ansvariga för nätverket/avdelningen. Om det inte finns eller om det finns behov av flera avdelningar inom samma län går det bra att starta en avdelning enligt följande:

  1. Ni behöver vara minst tre personer som är villiga att bilda styrelse, varav en tar på sig ansvaret som sammankallande.
  2. Ha ett avgränsat geografiskt område.
  3. Någon av de tre drivande personerna kontaktar riksstyrelsen och ansöker om att vilja starta avdelning.
  4. Bjud in alla medlemmar i det området till ett möte. Majoriteten av medlemmarna på mötet måste vara överens om vilka personer som ska sitta som styrelse och mötet måste anta stadgarna. Det gäller de rikstäckande stadgarna och stadgarna för lokalavdelning.
  5. Medlemmarna på mötet ska också utse vem eller vilka som ska representera avdelningen, sk ombud, på Svenska Downföreningens riksårsmöte. Hur många ombud mötet ska välja beror på antalet medlemmar i det geografiska området som avdelningen har. Detta framgår av stadgarna.

När avdelningen väl är bildad finns ett antal punkter som behöver uppfyllas varje år samt en hel rad möjligheter att verka lokalt och sprida den anda Svenska Downföreningen står för. Som stöd till avdelningarna finns ”triangeln” som kort sammanfattar avdelningens uppdrag genom minimikraven längst ner under ”SKA” och sedan bygger vidare uppåt under ”BÖR” och ”KAN”.

Triangeln som pdf eller klicka på respektive del av triangeln nedan för att läsa texten.

Frågor? Kontakta organisation@svenskadownforeningen.se

 

Triangeln KAN

Triangeln BÖR

Triangeln SKA

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Banner insamling kortare text jpg-1