Fritid

En aktiv fritid betyder mycket för glädjen, för hälsan och för att få vänner! På sidorna under Fritid presenterar vi personer med Downs syndrom och deras fritidsintressen. Vill du berätta om ditt fritidsintresse? Hör av dig till info@svenskadownforeningen.se.

Funktionsrätt Sverige har tagit fram en handbok som vägledning till ansvariga för fritidsfrågor: ”Mer än bara lite kul”, som ger råd och tips på hur fritiden för barn och unga med funktionsnedsättningar kan utvecklas.

Fler tips om fritid kan du också hitta på:

Läsa sjökort

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningarUN logo vit
FN-konventionen beskriver rättigheter till kultur, fritid och idrott i artikel 30.

FN-konventionen på standardsvenska
FN-konventionen på lättläst svenska

 Artikel 30 – Att vara med på kultur, fritid och idrott, på lättläst svenska:

Staterna säger ja till att personer med funktionsnedsättning har samma rätt som andra att vara med på kultur. Kultur, fritid och idrott ska vara tillgängliga.

Staterna ska göra detta:

 • Film, teater, tv-program och annan kultur ska vara tillgängliga.
 • Platser där kultur finns, till exempel teatrar, museer, biografer, bibliotek och turistbyråer ska vara tillgängliga. Det gäller också viktiga platser i landet. 
 • Personer med funktionsnedsättning ska själva kunna vara med i kultur, till exempel spela teater eller arbeta med konst. 
 • Staterna ska se till att det inte finns lagar som gör att personer med funktionsnedsättning inte kan vara med på kultur av olika slag. 
 • Personer med funktionsnedsättning ska ha rätt till stöd om de talar något särskilt språk, till exempel teckenspråk. 
 • Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara med på allmän fritidsverksamhet och idrott av olika slag.
 • Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara med på idrott som är till för personer med funktionsnedsättning. Då ska de få samma utbildning och stöd som andra. 
 • Det ska finnas idrottsplatser, platser för turister och för semester för personer med funktionsnedsättning. 
 • Barn med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter som andra barn att vara med på lekar och idrott och sådant andra gör på fritiden. 
 • Personer med funktionsnedsättning ska få service av dem som har ansvar för och arbetar med turism, fritid och idrott.
 • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

 • Banner insamling kortare text jpg-1