Arbete

Ett arbete kan ge både försörjning, stolthet och social gemenskap.
Andelen arbetslösa bland personer med Downs syndrom är inte känd, men det är i allmänhet svårt för personer med Downs syndrom att få arbete.

I menyn till höger hittar du intervjuer med några personer som berättar om sina jobb.

Arbetsförmedlingen
Samhället erbjuder olika former av stöd för att underlätta för personer med funktionsnedsättningar att komma in på arbetsmarknaden: arbetshjälpmedel, personligt biträde, särskilt introduktions och uppföljningsstöd (SIUS), anställning med lönebidrag, utvecklingsanställning, trygghetsanställning, skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare eller arbete inom Samhall. Man kan också få anpassad arbetsmarknadsutbildning och stöd för start av näringsverksamhet. Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida.

Personer med Down syndrom i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och som inte utbildar sig, har rätt till Daglig Verksamhet. Daglig Verksamhet kan innehålla såväl habiliterande aktiviteter som mer produktionsinriktade aktiviteter och skall ge personen något intressant och meningsfullt att göra på dagarna. Daglig Verksamhet är inte detsamma som förvärvsarbete och ger inte heller lön. Daglig Verksamhet regleras i LSS och kommunen är ansvarig.

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar
FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar beskriver rättigheter till arbete och sysselsättning i artikel 27.

På lättläst svenska:

Artikel 27 – Arbete och att ha något att göra

Staterna säger ja till att personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete som andra. De ska få lön och kunna leva på sitt arbete. De ska kunna arbeta på arbetsplatser där andra arbetar och som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det ska finnas lagar som ger personer rätt att vara kvar på sitt arbete även när de har fått en funktionsnedsättning.

Staterna ska göra detta:

 • Staterna ska förbjuda diskriminering på grund av funktionsnedsättning när det gäller alla olika slags arbeten, anställning, att ha kvar sin anställning och se till att arbetena är säkra och inte farliga.
 • Personer med funktionsnedsättning ska ha samma rätt som andra till arbeten som är rättvisa och bra. Alla ska ha samma möjligheter och samma lön för samma arbete. Ingen ska bli mobbad.
 • Personer med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter i fackföreningar som andra.
 • Personer med funktionsnedsättning ska få hjälp att välja yrke, utbildning till yrken och få stöd av arbetsförmedlingen som andra.
 • Personer med funktionsnedsättning ska kunna få anställning och få bättre jobb och kunna få tillbaka sitt gamla jobb.
 • Personer med funktionsnedsättning ska kunna starta företag.
 • Staten ska anställa personer med funktionsnedsättning.
 • Företag ska anställa personer med funktionsnedsättning och det ska finnas regler mot att anställda behandlas sämre än andra på grund av att de har en funktionsnedsättning.
 • Staterna ska ge stöd och bidrag till företag så att de kan anställa personer med funktionsnedsättning.
 • Arbetsplatserna ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättning, som arbetar där. 
 • Personer med funktionsnedsättning ska kunna byta arbete för att lära sig mer.
 • Det ska finnas planer för hur personer med funktionsnedsättning kan få rehabilitering för att kunna ha kvar sitt arbete eller börja arbeta igen.
 • Staterna ska se till att personer med funktionsnedsättning inte ska bli tvingade att arbeta eller att arbeta utan lön.
 • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761