Memantin är en organisk förening som används för att behandla Alzheimers sjukdom genom att blockera NMDA-receptorerna. En engelsk forskargrupp under Marisa Hanney har genomfört en studie av ämnets effekt på Alzheimer hos 173 personer över 40 år med Downs syndrom. Studiens resultat visar att memantin inte har någon effekt på Alzheimer för personer med Downs syndrom. 

Memantine for dementia in adults older than 40 years with Down’s syndrome (MEADOWS): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. (2012, Feb: Hanney M, Prasher V, Williams N, Jones EL, Aarsland D, Corbett A, Lawrence D, Yu LM, Tyrer S, Francis PT, Johnson T, Bullock R, Ballard C.) PMID22236802

Sammanfattning i the Lancet (engelska) 
The Lancet, Volume 379, Issue 9815, Pages 528 – 536

Sammanfattning i Läkartidningen (svenska) nr 12 2012, sid 619