I artikeln ”Poor Sleep as a Precursor to Cognitive Decline in Down Syndrome : A Hypothesis”, publicerad i Alzheimer’s Disease & Parkinsonism, beskriver forskare från Johns Hopkins University School of Medicine i Baltimore och University of Arizona, det potentiella sambandet mellan dålig sömn och insjuknande i Alzheimers sjukdom hos äldre individer med Downs syndrom.

Sammanfattning / Abstract:

Vi föreslår att sömnstörningar är en hävstång som påverkar hur kognition utvecklas och därefter avtar till följd av Alzheimers sjukdom hos personer med Downs syndrom. Att behandla sömnstörningar kan vara en förbisedd metod att förbättra kognitiva utfall i denna population.

Flera samverkande faktorer undergräver den normala utvecklingen av kognitiva färdigheter hos barn med DS och orsakar deras eventuella insjuknande i Alzheimer som vuxna. Dålig sömn är en av dessa faktorer. Här presenterar vi en hypotes om den omfattning i vilken sömnstörningar kanske påverkar den kognitiva utvecklingen och bidrar till patologiskt åldrande vid DS. Vi pekar på flera möjliga mekanismer som kan ha anknytning till neuro-kognitiva funktionsnedsättningar under livets olika faser, inklusive effekterna av sömnfragmentering och hypoxemi (låg syrehalt i blodet).

Även om sömnstörningar har fått stor uppmärksamhet i DS, har den specifika kopplingen mellan OSAS och effekten på inlärning och minne först nyligen blivit känd. OSAS är behandlingsbar med kirurgi och borttag av tonsill – polyper och nCPAP (nasal continuous positive airway pressure). Dessa behandlingar varierar i effekt och är ibland svåra att genomföra. Tillkomsten av medicintekniska produkter som kan anpassa nCPAP till nyfödda och små barn med DS kan vara ett viktigt framsteg för att åtgärda sömnrelaterade kognitiva utfall. Forskningsprogram som undersöker effekter av nCPAP och andra medicinska åtgärder behövs på alla åldrar, men särskilt hos yngre barn, då sömnstörningar kanske påverkar hjärnans utveckling.

Läs mer:

Poor Sleep as a Precursor to Cognitive Decline in Down Syndrome : A Hypothesis. (2013, Aug: Fernandez F, Edgin JO.) PMID24558640, PMC3928031

Relaterat på hemsidan: