Vi samarbetar gärna med företag som delar vår uppfattning om, och står upp för, att mänskliga rättigheter och delaktighet ska gälla alla samt att alla ska ges möjlighet att uppnå sin fulla potential.
Hur respektive samarbetet utformas beror på företagets verksamhet och hur de på bästa sätt kan stödja oss i vår verksamhet.

De vi har aktiva samarbeten med idag är;

Är ditt företag intresserat av att stödja vår verksamhet?
Kontakta vår kommunikatör, Annika Lindqvist på 072-219 38 86 eller annika.lindqvist@svenskadownforeningen.se.