Anna Westin från Umeå universitet presenterar sitt forskningsprojekt ”Vad innebär tillhörighet i skolan för elever med intellektuell funktionsnedsättning?

Den svenska skolans portalparagraf har sedan årtionden tillbaka varit ”en skola för alla”, men vad har det fått för innebörd på 2000-talet? Innebär det fria skolvalet att alla elever är välkomna i grundskolan, även grundsärskolans elever, eller syftar det till olika skolformer för att kunna möta eleven utifrån dess förutsättningar och behov? Och hur mycket inflytande har eleven själv i val av skola?
Länk till anmälan