Idag idrottar ca 3 % av alla personer med funktionsnedsättning jämfört med ca 30 % bland de som inte har en funktionsnedsättning.
Många som har barn med funktionsnedsättning vet inte vad Parasport är eller hur man kan hitta idrottsföreningar som är anpassade för personer med funktionsnedsättning.
Vi vill i detta seminarium lyfta fram vad Parasport är och vilka möjligheter det ger både föräldrar/anhöriga och barn/ungdomar/vuxna att vara med i en idrottsförening, t ex det sociala eller den fysiska och psykiska välmåendet.

Johanna Oskarsson arbetar i projektet Tillsammans för Parasport Sverige som riktar sig till barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.
Projektet syftar till att få fler fysiskt aktiva och minska tröskeln att vara med i en idrottsförening genom att involvera hela familjen som målgrupp.