Tisdag 19 januari 2021 kl 19 – 20:30, digitalt.

Var med och gör din röst hörd på Svenska Downföreningen Västs årsmöte. Det är ett viktigt forum där vi formar vår del av föreningen. Vad ska vi ägna oss åt nästa år? Hur mycket pengar har vi? Har vi ägnat gjort rätt saker? Vilka ska sitta i styrelsen?

Har du frågor och förslag på vad vi ska göra mer? Skicka in det som motion till årsstämman före den 10 januari.

Digitalt årsmöte
Vi håller årsmötet digitalt, använd denna ZOOM länken.
https://us02web.zoom.us/j/5472644224
Meeting ID: 547 264 4224

Agenda

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Godkännande av kallelsen
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Verksamhetsberättelse och ekonomiskberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse samt beslut om hantering av vinst eller förlust
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av antal styrelseledamöter, minst 3 personer
 12. Val av styrelse, minst tre personer, varav en sammankallande
 13. Val av lekmannarevisor samt eventuell suppleant
 14. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
 15. Val av ombud och suppleant till Svenska Downföreningens riksårsmöte. Ombuden har rösträtt på årsmötet. 2017 fick Väst skicka 7 st medlemmar som ombud.
 16. Verksamhetsplan för det kommande året
 17. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 18. Beslut om motioner till Svenska Downföreningens riksårsmöte
 19. Övriga frågor
 20. Avslut

Varmt välkommen!
Annika Melin, ordförande