2015 – Göran Annerén

 
Vanja-FardigDärför tilldelas Göran Annerén Svenska Downföreningens pris UPP 2015:
 
Professor Göran Annerén tilldelas 2015 års UPP-Pris för sina betydelsefulla och många kliniska och akademiska insatser för personer med Downs Syndrom och deras familjer.
Hans grundinställning att ett föräldrapar som lämnar BB med ett barn med Downs Syndrom ska veta mer än en AT-läkare om sitt barns förutsättningar har haft stor betydelse för många barn och deras familjer. Han har, inte minst genom sitt initiativ till ett medicinskt vårdprogram för barn och unga med Downs Syndrom, betytt väldigt mycket för utvecklingen i Sverige och internationellt. Professor Göran Anneréns vårdprogram skapades 1985 och lever vidare idag i reviderad och utvecklad form. Hans pionjärarbete kan inte ses som annat än en milstolpe i strävan efter att förbättra möjligheterna för människor med Downs Syndrom.
UPP

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Banner insamling kortare text jpg-1