2014 – Tom Alandh

 
Foto Björn Henriksson Björnbild: Tom AlandhDärför tilldelas Tom Alandh Svenska Downföreningens pris UPP 2014:
 
Tom Alandh får priset för att han genom sina filmer om Martina Schaub har synliggjort hennes och hennes mamma Berit Schaubs arbete för Martinas inkludering i samhället. Han har med filmerna bidragit till att nyansera bilden av personer med Downs syndrom och därigenom utgjort en positiv kraft i förändringen av samhällets inställning.
UPP
  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Banner insamling kortare text jpg-1
  • Senaste nytt

  • Senaste nytt