Skola

Skolgruppens uppdrag

2014-12-08 13

Skolgruppen skall verka inom skolformerna: Förskola, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola samt de specialskolor som finns i landet.
Viktigt att skolgruppen innehåller personer med kompetens inom området. Det är speciellt viktigt i kontakten med myndigheter och politik.
Föreningen skall inte ta ställning för eller emot olika skolformer men kunna ge information och erfarenhet från och inom skolformerna.
Skolgruppens synpunkter skall bygga på forskning, fakta och beprövad erfarenhet.

Ansvarig i styrelsen: Bernt Ljungquist

Vill du vara med i skolgruppen? Kontakta Bernt via e-post, klicka på namnet ovan.

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Bankgiro: 5423-7342 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Följ oss:

  • Senaste nytt

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial