LSS

Det pågår skarp debatt om LSS – Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Funktionshindersrörelsen upplever en urholkning av lagen där många medborgare drabbas av försämrade livsvillkor, helt emot lagens intentioner.

Regeringen har tillsatt en utredning, vars direktiv ifrågasätts av funktionshindersrörelsen.

Sidan uppdateras

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Bankgiro: 5423-7342 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Följ oss:

  • Senaste nytt

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial