Insamling för Resa till WDSC i Indien 2015

World Down Syndrome Congress arrangeras av DSI vart tredje år, och där har man dels ett särskilt program för vuxna personer med Downs syndrom under konferensens tre dagar, och dels en dag före konferensen när vuxna med Downs syndrom själva diskuterar sina rättigheter m m.

Svenska Downföreningen började 2013 en insamling av pengar med ändamålet att ge en eller flera vuxna personer med Downs syndrom från Sverige möjlighet att delta i konferensen och aktiviteterna kring denna. Insamlingen gav drygt 26000 kronor och resa för en person med ledsagare har lottats ut:

Vinnare av resan blev Patrik Karlsson från Söderhamn!
Här kan du följa bloggen om Patriks resa före, under och efter kongressen.

Rapporter om insamlingen och utlottningen:

Tidplan:

 • Insamling av pengar startar januari 2013
 • Aktuellt saldo för insamlingen rapporteras löpande varje kvartal på hemsidan
 • Intressanmälningar för resa tas emot fjärde kvartalet 2014
 • Lottning sker vid publikt möte första kvartalet 2015:
  Det som lottas ut är betald resa, uppehälle och konferensavgift för vuxen person (min 18 år) med Downs syndrom + en ledsagare.
  Antalet vinnare beror på hur mycket pengar vi har samlat in.
 • World Down Syndome Congress äger rum i Chennai augusti 2015
 • Deltagaren rapporterar i valfri form om resan (text, bilder, film…) under hösten 2015

 

 

 

 • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Bankgiro: 5423-7342 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

 • Senaste nytt