Internationell samverkan

Vi är medlemmar i den europeiska organisationen EDSA och den stora världsorganisationen DSi  för att bevaka och förmedla det som händer i omvärlden och stötta förbundens verksamhet.

Vi kommer också under 2017 att påbörja ett samarbete här i Norden där vi försöker hitta gemensamma frågor att arbeta med. Kontakt är nyligen etablerad och en liten nordisk grupp är bildad med styrelsemedlemmar från de olika Downs syndromorganisationerna. Syftet är att se hur vi gemensamt kan hitta och lyfta fram viktiga frågor som berör samtliga nordiska länder.

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Bankgiro: 5423-7342 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Senaste nytt